Portal UKW

Dział Promocji i Biuro Prasowe jest administratorem portalu www.UKW.edu.pl  oraz wszystkich podstron funkcjonujących w tej domenie. Zajmujemy się między innymi: kreacją i redakcją strony głównej, umieszczaniem aktualności, przekazywanych nam przez poszczególne jednostki. Nasi pracownicy opiekują się również stronami poszczególnych jednostek, jeśli ze strony instytutu/katedry nie został wyznaczony inny administrator strony.

Kontakt: 
Małgorzata Jendryczka, e-mail: redaktor@ukw.edu.pl, tel. 52 34 19 177 - nadzór nad portalem UKW
Urszula Krzyżańska, e-mail: promocja@ukw.edu.pl, tel. 52 34 19 179  - Wydział Pedagogiki i Psychologii
Sebastian Nowak, e-mail: sebastian.nowak@ukw.edu.pl, tel. 52 34 19 177 - Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
Monika Walczak, e-mail: monika.walczak@ukw.edu.pl, tel. 52 34 19 177 - Wydział Humanistyczny, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, Instytut Edukacji Muzycznej, Działalność Rektora

 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Dział Promocji i Biuro Prasowe
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój nr 1, 85-064 Bydgoszcz